Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. septembra 2000

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. Mnohí ľudia si myslia, že Boh (ak nejaký je), nemá záujem o dianie na zemi. Že si sedí tam kdesi v nebi a s ľudstvom nekomunikuje. Ale Biblia hovorí o čomsi úplne inom. Už v raji volá Boh na človeka: „Adam, kde si?!“ Veľkí muži viery: Mojžiš, Józua, Samuel, kráľ Dávid, potom proroci - títo všetci sú dôkazom toho, že Boh nie je mlčiaci, ale Ten, ktorý hovorí s človekom. Najväčší Boží čin, ktorým sa Boh priblížil k človeku, bol príchod Božieho Syna Ježiša Krista na túto zem. Jeho príchod bol ohlasovaný prorokmi. Z nich bol významný Ján Krstiteľ. „Po mne prichádza väčší, ako ja“, hovorí na počiatku svojho vystúpenia. Krstiteľ i nám však ukazuje jednu vec: my, ktorí sme ohlasovateľmi Kristovho evanjelia, nie sme viac, ako Kristus, ktorého hlásame. Nie ja hovorím svoje posolstvo. Ale cezo mňa, cez moje slová hovorí k ľuďom Boh, ktorý nemlčí, ale i dnes si posiela svojich poslov pred sebou, aby ohlasovali svetu Jeho vôľu.