Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. septembra 2000

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného. Písmo sväté vo svojich úvodných kapitolách hovorí, že človek je obrazom Božím. Lenže, ak tak pozeráme vôkol seba, vidíme tvrdú realitu: sociálnu biedu, útlak, vykorisťovanie človeka človekom. Kde je ten Boží obraz v človeku?!, pýta sa ľudstvo v takomto stave samo seba. Pravda je taká, že každý z nás vplyvom dedičného hriechu stratil schopnosť byť Božím obrazom. A z toho pramení vykorisťovanie, utláčanie, korupcia. A nie je to nový problém. Už Izaiáš vyzýva: „Hľadajte právo!“ I dnes je táto výzva, volajúca po práve a ochrane slabých výsostne aktuálna. Nie je pravdivá teória marxizmu, ktorá vykresľovala Bibliu, ako knihu, ktorá podporuje vykorisťovanie. Stará zmluva volá po spravodlivosti. A prvotná cirkev vysoko vyzdvihovala starosť o vdovy, siroty. Ježiš Kristus ako Sudca hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili“. Buďme sociálni, pamätajme na tých, ktorým niečo chýba. Tým sa viac a viac stávame Božím obrazom, lebo Boh je láskavý Otec, ktorý sa o všetkých rovnako stará.