Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. septembra 2000

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie. Kto sa usiluje dosiahnuť veľký cieľ, ten mi dá za pravdu, že ho to stálo veľa námahy, často odriekania sa. Športovec, ktorý chce vyhrávať na majstrovstvách sveta, musí tvrdo trénovať, aby tento svoj cieľ dosiahol a zúročil tak mesiace, možno roky tvrdej driny. My, kresťania sme podobní takémuto športovcovi. Bežíme, aby sme dosiahli cieľ, ktorým je kráľovstvo Božie. I my si musíme často odriekať, podrobiť svoj život cieľu, ktorý ako kresťania chceme dosiahnuť. Na tomto životnom behu nás sprevádza a vedie Boh - ten najlepší tréner. Ako správny tréner, aj Boh musí byť niekedy prísny. Dobrý športovec vie, že prísnosť trénera nie je pre neho na škodu. A ani Božia prísnosť nie je na škodu pre človeka. „Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou.“ Boh je síce láskavý voči človeku, ale nekompromisný voči zlu. Preto, keď nás prísne vychováva, robí to pre naše dobro. Potrebujeme vytrvať, aby sme plnením Božej vôle dosiahli zasľúbenie.