Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. septembra 2000

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Cirkevný otec Augustín vyznal: “Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože.” Prešiel zložitou cestou. Zo svetáckeho spôsobu života povolal ho Pán Ježiš za svojho služobníka. - Zvláštna bola aj cesta Jákobova. Povzbudený matkou oklamal otca i brata. Teraz uteká z domu. Chce si zachrániť život. Uvedomuje si svoju vinu. Sám Boh sa mu zjavuje vo sne. Sľubuje, že ho bude viesť a chrániť. Božie zľutovanie je začiatkom nového života. - Duchovné obrátenie, ktoré prežil Saul z Tarzu poznačilo celý jeho život. Prijal do srdca dar Božieho pokoja, aby mohol prekonávať všetky prekážky v službe apoštola. Koľkým svedčil o spasení v Ježišovi! Aj kresťanom vo Filipis. Viedol ich k radosti, dobrotivosti, úplnej dôvere v Pána (F 4,4-6), aby prijali aj Boží pokoj. Potrebujeme ho tiež. Nechceme ho len pasívne prijímať, ale aktívne ho budovať  (Mt 5,9). Prosíme Knieža pokoja o Jeho pokoj. Aby sme ho mali v hojnosti vo svojom živote i v hodine smrti. Podobne ako kresťanskí martýri: diakon Štefan, Majster Ján Hus, Dietrich Bonhoeffer.