Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. septembra 2000

Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, zo všetkých hrôz ma vytrhol. Jedno slovenské príslovie hovorí: “Nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie.” V našom vzťahu s Bohom hráme tiež veľmi často úlohu nemého dieťaťa. Nielenže s Ním málo hovoríme prostredníctvom modlitieb, ale bojíme sa hľadať riešenie našich každodenných problémov priamo u Neho. Ako by sme tým hovorili: “Bože, Ty pre mňa existuješ iba v nedeľu v kostole, si príliš ďaleko, takže mi nemôžeš rozumieť.” Boh chce však byť naším každodenným Sprievodcom, chce nás viesť a pomáhať nám. Otec posadnutého chlapca pochopil, že práve Ježiš môže pomôcť jeho malej viere. Žalmista hľadal Boha aj v tých najťažších okamihoch svojho života. Nebál sa hľadať a volať Boha. Začneme byť takými hľadačmi Boha aj my?