Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. septembra 2000

Ty si mi svetlom, Hospodine; ožiariš, Hospodine, moju temnotu. Predstava, že by neexistovalo nijaké svetlo, je dosť nepríjemná. Bez slnka, či akéhokoľvek svetla by sme nemohli žiť. Svetlo však potrebuje aj kresťan, ide o tzv. duchovné svetlo. Nemá ho hľadať v súčasných náboženských hnutiach. To svetlo nám daroval sám Boh. Je to Ježiš Kristus. On má byť pre nás -slnkom, ktoré dáva život aj rastlinám. Skúsme byť takou malou rastlinou. Skúsme byť závislí od Svetla - od nášho Majstra. Uvedomme si, že bez Neho by sme museli žiť v tme. Vieme veľmi dobre, že život v tme nemôže existovať. Nedávajme preto vo svojom živote priestor duchovnej tme - hriechu.