Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. septembra 2000

Keď vám povedia: Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov,... povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? Už neraz som sa vo svojom živote stretla s ľuďmi, ktorí o sebe vyhlasovali, že sú kresťania. No bez zaváhania si poklopali po dreve alebo sa riadili horoskopmi. Čo má však toto spoločné s Kristom? Naše verše nám dávajú jasnú odpoveď. Treba vedieť povedať NIE všetkému, čo je proti Bohu. Nemôžeme patriť Bohu a súčastne “piť z kalicha démonov”. Je to niečo, s čím Boh nemôže súhlasiť. Je to zásadná otázka života. V živote kresťana neplatí možnosť vybrať si “zlatú strednú cestu”. Alebo áno alebo nie. Alebo biela alebo čierna. Tretej možnosti niet. Čo si vyvolíme? Dopytujme sa aj dnes jedine svojho Boha v jeho Slove.