Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. septembra 2000

Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Kresťanom sa často stáva, že sú manipulovateľní. Ako? Dávajú dôraz na názory svojich priateľov kresťanov a nie na Božie názory. Riadia sa radšej ľudskými radami ako Božími. Tu si však treba dať zásadnú otázku: “Chcem byť následníkom Jany, Michala... alebo chcem byť následníkom Ježiša Krista?“ Pokiaľ nebudeme závislí od Krista, ale od svojich priateľov, nikdy nebudeme skutočne slobodní. Nikdy nepoznáme, čo je to rast človeka ako duchovnej osobnosti. Prečo ideme pri bytostne dôležitom smäde radšej na koniec potoka - kde už môže byť pekne znečistený - než k jeho prameňu? Vráť sa i dnes k prameňu. Poslúchni svojho Boha.