Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2000

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

Register to read more...

Pondelok, 02. októbra 2000

Hospodin dokončí svoj zámer so mnou.

Register to read more...

Utorok, 03. októbra 2000

Videl som jeho cesty; ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Streda, 04. októbra 2000

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Register to read more...

Štvrtok, 05. októbra 2000

Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Register to read more...

Piatok, 06. októbra 2000

Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Register to read more...

Sobota, 07. októbra 2000

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli.

Register to read more...

Nedeľa, 08. októbra 2000

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Pondelok, 09. októbra 2000

Duša mi prahne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo.

Register to read more...

Utorok, 10. októbra 2000

V Hospodinovi nachádzam útočisko.

Register to read more...

KALENDÁR