Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2000

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. októbra 2000

Pondelok, 02. októbra 2000

Hospodin dokončí svoj zámer so mnou.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. októbra 2000

Utorok, 03. októbra 2000

Videl som jeho cesty; ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením.

Čítať ďalej: Utorok, 03. októbra 2000

Streda, 04. októbra 2000

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Čítať ďalej: Streda, 04. októbra 2000

Štvrtok, 05. októbra 2000

Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. októbra 2000

Piatok, 06. októbra 2000

Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Čítať ďalej: Piatok, 06. októbra 2000

Sobota, 07. októbra 2000

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli.

Čítať ďalej: Sobota, 07. októbra 2000

Nedeľa, 08. októbra 2000

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. októbra 2000

Pondelok, 09. októbra 2000

Duša mi prahne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. októbra 2000

Utorok, 10. októbra 2000

V Hospodinovi nachádzam útočisko.

Čítať ďalej: Utorok, 10. októbra 2000