Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. októbra 2000

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Nie je nič mimoriadne v dnešnom svete, keď od ľudí počuť hlasy, že Boh buď nie je, alebo ak je, tak na nás zabudol. Vidiac živelné pohromy, vidiac nedostatok a hlad si ľudstvo kladie otázku: „Kde je Boh?“ Alebo je to skutočne tak, že Boh na nás zabudol? Určite nie. To my ľudia sme odvrátili svoj zrak od Neho a preto sa zdá, že On nás opustil. „Dôveruj Hospodinu!“ - tak znie slovo 3. verša 37. žalmu, z ktorého je náš úryvok. Dôveruj Mu - raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Ak bude tvoj zrak „zaostrený“ na Boha, potom budeš možno aj v ťažkostiach cítiť Jeho prítomnosť. Už nebudeš musieť byť ustarostený o zajtrajšok, o každodenný chlieb. To nám má pripomenúť aj dnešná nedeľa - poďakovanie za úrody zeme. I tohoto roku sa dokázalo to, čo apoštol Pavel povedal už pred stáročiami: „Boh neprestal dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy.“ Dôveruj Bohu - uvidíš že On sa vždy dokázal ako náš láskavý Otec, ktorý vystiera svoju žehnajúcu ruku aj nad naše polia, záhrady a sady a aj tohoto roku nám hodne požehnal.