Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. októbra 2000

Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok. Proroci to mali ťažké, neraz museli povedať pravdu do očí kráľovi, vodcom národa či celému národu. Spomeňme si na Jána Krstiteľa, ktorý verejne kritizoval Herodesa za jeho hriech. Preto ho stihlo väzenie i smrť. Väčšina ľudí veľmi nerada prijíma kritiku, zvlášť ak ide o kritiku nie medzi štyrmi očami, ale pred viacerými. Napriek tomu však kritiku veľmi potrebujeme, ona nám často ukazuje správnu cestu. Ďakujeme Bohu za Jeho slovo, ktoré jasne hovorí, čo je dobré a čo nie. Buďme vnímaví pri jeho čítaní, počúvaní, nech nám neunikne Boží tichý, ale do hĺbky prenikavý hlas (Žid 4,12). Neumlčujme Ho, inak sa budeme Bohu stále vzďaľovať. Buďme vďační aj za ľudí, ktorí sú nám niekedy nepríjemní, zvyknú nás kritizovať. Oni to s nami myslia dobre. Majú o nás záujem, i keď sa nám opak zdá pravdou. Pr 27,6 hovorí: “Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné.”