Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. októbra 2000

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli. V celej histórii ľudstva bolo málo ľudí, ktorým sa zjavili anjeli, bez rozdielu či to bolo pri vedomí alebo vo sne. Jakobovi, praotcovi Izraela, to bolo umožnené viackrát. Náš text je zo situácie, keď sa mal Jakob stretnúť s bratom Ezavom. Pred mnohými rokmi Jakob ušiel z domu pred Ezavom zo strachu o svoj život, pretože Ezava klamstvom pripravil o požehnanie prvorodeného. Teraz prichádza opäť so strachom, ako ho Ezav prijme. Do tejto situácie obáv a strachu prichádzajú anjeli. Nie je napísané, že by sa s Jakobom rozprávali, či posilňovali ho. Pre Jakoba samotné stretnutie s nimi bolo povzbudením, znamením, že Boh je s ním. Anjeli sú Boží služobníci, Boží poslovia, ktorých Boh posiela konať službu i na zem. Pravdepodobne nikto z nás anjela nevidel. A predsa sú okolo nás. Podľa slov Pána Ježiša (Mt 18,10), každý veriaci v Neho má svojho anjela. Nemá nás to viesť k uctievaniu anjelov, a už vôbec nie k modlitbám k nim. Je to veľké povzbudenie a vedomie o Božej ochrane, že Boh posiela svojich služobníkov, aby nám slúžili. Vďaka a chvála Mu za Jeho starostlivosť o nás. “Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich.” (Ž 34,8)