Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. októbra 2000

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. Božie konanie pri nás je skutočne nevyspytateľné. Vedie nás rozličnými cestami, no Jeho cieľ, zámer s nami je jedinečný a jasný: naša záchrana. Boh nám nikdy nechce zle, neposlal svojho Syna, aby nás odsúdil, ale spasil (J 3,18). Dobrý rodič vie, že častokrát musí trestať svoje dieťa, aby ho správne vychoval. Často mu skríži jeho túžby, jeho chcenie, pretože vie, čo je pre dieťa dobré a čo nie. Rodičovská láska však nikdy nekončí trestom. Zámerom je vždy dobro - to najlepšie pre dieťa. Presne tak konal Boh i so svojím národom, ktorého neraz nazval svojím dieťaťom. Pre jeho neposlušnosť a hriech ho neraz trestal, dopustil množstvo utrpenia, no nikdy ho neopustil. Jeho dobrota a láska bola väčšia ako poblúdenie národa. O tom svedčí i fakt, že napriek všetkým katastrofám v dejinách, je Izrael dodnes národom. Boh ho neprestal milovať, má s ním svoje dobré zámery a chce splniť všetky zasľúbenia, ktoré mu dal (R 11). Toto vedomie je nádherným potešením a zasľúbením i pre nás dnes. Boh má dnes so mnou dobrý zámer, chce pre mňa to najlepšie.