Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. októbra 2000

V Hospodinovi nachádzam útočisko. V živote sa každý z nás stretne s ťažkosťami. Jednou z možností je - ukryť sa, aby na nás priamo nedoliehali. V lepšom prípade je tu možnosť nájsť oporu, útočište u niekoho, kto dokáže spolucítiť, povzbudiť, ochrániť, proste pomôcť. Bolo by bláznovstvom, keby sme to hľadali u niekoho, komu vôbec nedôverujeme. Ale ani dôverný vzťah človeka voči človeku, brata voči bratovi nezaručuje úspech. Len v Bohu nachádzame skalopevné útočište, ak máme skalopevnú dôveru voči Nemu. Ak ťa Boh drží vo svojej náruči, plnej lásky a milosti, čaká ťa obrovské obdarovanie a požehnanie tvojich dní. Jeho prítomnosť a Jeho konanie smerujú i k tvojmu blahu a hojnosti, tak sa toho nevzdávaj, ale pevne drž.