Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. októbra 2000

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! Uvedomujeme si, čo všetko dobré sme zakúsili vďaka Božej priazni a záujmu o nás? Zabudnúť na Božie mocné skutky milosrdenstva a pomoci znamená nevážiť si to, čo Boh vykonal pre naše dobro v Ježišovi Kristovi, aby sme sa zúčastnili na Jeho svätosti. Milosť a pokoj Boží sa rozhojňuje len v prítomnosti Ducha Svätého. Celá naša bytosť má mať záujem o prítomnosť Božiu v našich srdciach a mysliach, v našom najhlbšom vnútri, aby sme boli chrámom živého Boha. Vtedy aj vďaka a dobrorečenie vytrysknú z nás ako prameň živej vody, ktorý nemôže zostať skrytý pod povrchom zeme, ak má byť viditeľný ľudskému oku. Neustále sa poddávajme Stvoriteľovi, aby sme mohli žiť v radosti pod Božím vedením. Tak sa bude môcť prejavovať Božia svätosť v moci Ducha svätého v našich slovách a skutkoch.