Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. októbra 2000

Nech rozjasní svoju tvár pri nás. Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi! Do všetkých končín zeme prichádza jas, odhaľujúci cestu a spásu v Ježišovi Kristovi. Až keď celá zem bude ním presvetlená, potom príde Spasiteľ v sláve po svojich verných. Boh chce jagavú pravdu prinášať i cez tvoje svedectvo a službu lásky voči bratom a sestrám. Môžeš to zvládnuť len ak si sám prijal milosť, lásku a žiješ v spoločenstve s Bohom v moci Ducha svätého. Berme i dnes plným priehrštím všetko, čo nám Boh dáva, aby sme mali z čoho žiť a čo rozdávať. Treba nám veľa vytrvalosti, aby sme vyplnili vôľu Božiu a tak svojím životom zvelebovali Boha. Ver, oplatí sa!