Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. októbra 2000

Ja ťa neopustím, dokiaľ nesplním, čo som ti zasľúbil. Každý, kto je na niečom závislý (droga, alkohol a iné), pociťuje neslobodu, puto, ktoré ho zväzuje a hovorí mu “musíš”. Padnúť do takejto závislosti je životu nebezpečné. Jedine závislosť na Bohu sa vypláca a prináša hojnosť darov a požehnanie. Je to totiž závislosť na láske. I keď to hneď nevidno, koniec je predsa radostný. I starozmluvný Jób to zakúsil, spoznal, že Boh s ním zostal v skúške utrpenia. Boh chce dokazovať svoju vernosť i pri nás dnes na prelome dvoch tisícročí. Žiada od teba dôveru, aby ťa satan neoklamal. Žiada ju preto, aby mohol byť i k tebe láskavý, ľútostivý a milosrdný, aby si spoznal, ako ťa veľmi miluje.