Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. októbra 2000

Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo! Pán Ježiš ku svojim rečiam – podobenstvám – pridáva výzvu počúvať. Keď Ježiš stojí pred nami a prihovára sa nám, je čas počúvať! Počúvať Božie slovo je nesmierne dôležité, lebo Boh nám meria mieru poznania podľa toho, akou mierou Ho počúvame. Ale Boh nám vo svojej milosti nadelí ešte nad to, čo zodpovedá nášmu úsiliu. Božia milosť vysoko prevyšuje naše počúvanie, ktoré priznajme si, neraz ide jedným uchom dnu a druhým von. Božia milosť vysoko prevyšuje aj naše riedke a nepravidelné modlitby. A v tom je naša záchrana! Božia milosť je však bezmocná tam, kde sa kresťan nemodlí a nepočúva. Preto dbaj, aby si ako kresťan „nevyšiel z formy“. Cvič sa na modlitbe a v počúvaní Pánovho slova dennodenne a nielen v nedeľu. Kto cvičí iba nepravidelne, ten napreduje a postupne vychádza z formy. Máme nielen mnohých športovcov, ale tiež mnohých kresťanov, ktorí „vyšli z formy“. Oveľa viac než strata formy – strata života, večná smrť, hrozí každému, kto dennodenne nepočúva Pánov hlas a neposlúcha ho. Tak počúvaj pozorne Pánov hlas na každom kroku aj dnes!