Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. októbra 2000

Lebo ma nenecháš v ríši smrti. Jeden slávny milánsky arcibiskup poveril istého umelca, aby mu namaľoval obraz smrti. Po čase mu maliar odovzdal skicu. Smrť zobrazil ako kostru s kosou v ruke. Ale biskup nebol spokojný. „Nemaľuj smrť takto, ale nakresli ju ako anjela so zlatým kľúčom v ruke“ (Marián Feduš, Z múdreho notesa). - Boh má s človekom plán, ktorý pokračuje aj za hrobom. Ako Boh vzkriesil svojho Syna, tak po smrti vzkriesi aj nás. Práve viera v Kristovo vzkriesenie nás robí kresťanmi a dáva nášmu životu zmysel. Viera v Kristovo vzkriesenie dáva nášmu životu rozmer večnosti. Viera v Kristovo vzkriesenie nás však vedie aj k zodpovednému životu. Slovo zodpovednosť je odvodené od slova odpovedať. Naša zodpovednosť spočíva aj v tom, že budeme Najvyššiemu Sudcovi odpovedať na mnohé otázky, napr: Ako si si plnil poslanie v rodine, v manželstve, v cirkevnom zbore, do ktorého som ťa postavil? Nezakopal si talenty, ktoré som Ti zveril? Žil si zodpovedne nielen za seba, ale aj za blížnych? Nech viera vo vzkriesenie so všetkými dôsledkami je silnou motiváciou v tvojom živote aj dnes. Už dnes ži zodpovedne, očakávajúc vzkriesenie svojho mŕtveho tela. Potom smrť nebude pre teba strašiakom, ale anjelom, ktorý ti zlatým kľúčom otvára bránu do večnosti.