Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. októbra 2000

Chránil si svoj národ sťa zrenicu oka. Odklonili sme sa od Božích správnych ciest a hynieme v našich hriechoch. Zahynuli by sme, keby si nás Otec nebeský nezamiloval vo svojom Synovi. Boh nás v Ježišovi Kristovi miluje čistou a nezištnou láskou, bez akýchkoľvek našich zásluh a hodností. Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi je taká silná, že ju nič nemôže zničiť. Ani ten najväčší a najposlednejší nepriateľ – smrť - nás nemôže odlúčiť od Ježiša Krista. Kedysi si Hospodin zamiloval a vyvolil národ izraelský, viedol ho púšťou, chránil a staral sa o neho. Ale pre neposlušnosť a neveru sa národ izraelský pripravil o Božie vyvolenie a priazeň. Bol odsúdený na dlhé putovanie púšťou a do zasľúbenej zeme vošli len nasledujúce generácie. Božie vyvolenie teda nie je niečo, čoho sa my ľudia môžeme zmocniť, či dokonca niečo, čoho sa môžeme zmocniť raz a navždy. Z našej strany je potrebné, aby sme sa k Božiemu vyvoleniu dennodenne nanovo priznávali - životom viery a poslušnosti. Boh preukazuje nekonečnú lásku a starostlivosť aj tebe. Preto Mu neustále ďakuj za Jeho lásku a dobrodenia a dennodenne sa podrobuj Jeho vôli.