Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. októbra 2000

Hospodine, tvoja milosť siaha po nebesá a tvoja vernosť až k oblakom. Opäť sa začína nový týždeň. Hodiny nášho života akoby sa točili stále dookola, len včera tu bola nedeľa a zas je pondelok. Dni plné problémov, ťažkostí a starostí – jedny pribúdajú, druhé s úspechom odkladáme. Cítime sa temer bezmocní voči dravému behu spoločnosti a hľadáme pomoc, vystretú ruku, ktorej by sme sa mohli bezpečne zachytiť. V tejto našej bezradnosti ako extra silné povzbudenie znie slovo o Božej milosti a vernosti. Hospodinove vlastnosti sú stále, trváce. I dnešný deň má preto svoj riadny zmysel: Pán Boh bude istotne s nami i dnes. Smelo teda vykročme do nového rána, Jeho ruky sú i dnes nad nami, pripravené nás ochraňovať pred tlakom sveta.