Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. októbra 2000

Bože, tvoja cesta je svätá! Keď sa vydáme na neznáme miesto, spravidla sa najradšej vraciame naspäť tou istou cestou. To preto, aby sme náhodou nezablúdili. Mudrcom z východu bolo od Pána Boha dané spoznať Herodesa, preto sa vracali inou cestou, než tou, ktorou by sami túžili. Hospodin, Boh nám všetkým dáva poznať, kadiaľ sa máme a kadiaľ nemáme uberať. Možno i my kráčame chodníkom odlišným od chodníka vyznačeného Kristom. Tu máme Bibliu, slovo Božie, aby sme spoznali svoje smerovanie. Dôverujme mu podobne ako mudrci, aby sme sa vyhli problémom – nástrahám Satanovým. Aj on nám totiž ukazuje cestu, možno dobrú, príjemnú, naoko vedúcu do cieľa. V skutočnosti však odvádzajúcu od kráľovstva nebeského!