Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. októbra 2000

Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svoje tváre. Koľkí ľudia si naivne myslia, že po konci svojho života pôjdu automaticky do života večného. Zvlášť pri našich pohrebných počestnostiach zvykneme o zosnulom hovorievať, že odišiel na večnosť. Všeobecne sa tým myslí tá lepšia strana večnosti: život. Dokonca aj pred istou dobou spopularizované zážitky klinickej smrti, akoby dosvedčovali automatický prechod z dočasnosti – života do krásnej Božej prítomnosti hneď po smrti. Akoby ani nejestvoval možný trest po poslednom súde, akoby náš doterajší život z hľadiska večnosti nemal ani vôbec ceny! Nemýľme sa a nečičíkajme naše svedomia, hriech bude potrestaný. Veď aj Biblia o tom svedčí. Všetci sa postavíme tam, kde bude sudca, aby nás rozdelil, aby nám odplatil. Aj dnešný deň nám dal na to, aby sme počas neho konali dobré a nie zlé. Prosme Ho, aby nám v tom pomáhal.