Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. októbra 2000

Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Božie dieťa. To je fascinujúce! On, sám Hospodin, je naším Otcom. On nás natoľko miluje, že nás prijíma za svojich synov a za svoje dcéry. Pozrime len, ako veľmi miloval svojho Syna – Ježiša Krista. Viedol Ho celým životom tu na zemi, nedopustil, aby sa Mu zbytočne stalo niečo zlé a stále Ho vodil tak, aby naplnil Boží plán. I naša cesta svetom, cesta životom sa má vinúť podľa Jeho vôle. Ako ľahko však môžeme svojho Otca sklamať! Stačí len podísť, vkročiť na širokú cestu, pohodlnú, ktorá nás priťahuje a môže priviesť jedine do zahynutia. Koľko je tam už ľudí! Pán Boh nás ale miluje, my Ho zaiste nechceme zarmucovať a sebe škodiť naším odpadnutím.