Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. októbra 2000

Veľký je Hospodin, hoden všetkej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Koľko je v našich modlitbách prosieb k Pánu Bohu a na druhej strane častokrát málo slov vďaky. Dokonca sú ľudia, ktorí Pána Boha výlučne iba prosia, bez toho, aby Mu niekedy aj poďakovali. Ako je to však s chválami v našich rozhovoroch s Pánom? Žalm 145 hovorí: „Hospodin je hoden všetkej chvály...“ On je veľký vo svojich skutkoch, vo svojej láske i v spravodlivosti. Zo svojej milosti postavil pre nás tento svet i všetko navôkol nás. Len sa pozrime, aký poriadok je vo všetkom. Ako jedno s druhým súvisí. Každý deň spoznávame ďalšie a ďalšie zázraky Božieho stvorenia a v našich mysliach to zanecháva úžas. V Kristovi spoznávame zázrak a múdrosť vykúpenia. Tu je priestor na naše chvály,