Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. októbra 2000

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril. Nádej zo spravodlivosti. Nádej na spravodlivosť. Pán Ježiš blahoslaví všetkých, ktorí lačnia a túžia po spravodlivosti. Žiaľ, mnohí túžia po spravodlivosti len pre seba. Kde je spravodlivosť pre utláčaných, prenasledovaných, menejcenných? Pre menšiny, pre chudobných? A napokon, aká je moja spravodlivosť pred Bohom? Obstojím? Boh prináša novú spravodlivosť v Kristovi R 3,21. Spravodlivosť lásky, milosrdenstva. A tak Kristus je naša spravodlivosť a v Ňom i nová spravodlivosť pre svet. Už je blízko.