Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. októbra 2000

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Počas mojej základnej vojenskej služby sa v kasárňach stratili dôležité tajné dokumenty. Hľadali ich skutočne všade. Počas prehliadky mojich osobných vecí náčelník štábu našiel moju Bibliu. Bola z toho taká aféra, že na stratené tajné dokumenty sa hneď zabudlo... Už 10 rokov žijeme v inej dobe. Naozaj? Brat v minulosti horlivý, dnes presbyter a podnikateľ, nemá kvôli firme čas na Pána Boha, zbor, rodinu... Rodičia neprihlásili dcéru na náboženstvo, vraj jej stačí besiedka... Iní na úkor besiedky vozia svoje deti niekoľko km na angličtinu, „lebo bez nej dnes človek nič neznamená“... Tlak tohto sveta je stále veľký a je zákernejší, ako v minulosti, keď sme vedeli, kde je nepriateľ. Dnes sa nás svet snaží presvedčiť, že momentálne je pre nás niečo dôležitejšie a Pán Boh sa tiež dočká. Lenže v nebi nebudeme hovoriť anglicky, ani sa tam nedostaneme cez firmu, ale ani tam nebude nič mimo nebeských vecí. Pán Boh nám dnes pripomína našu prioritu, náš základ, to, bez čoho nie sme nič. Pán Ježiš je Ten, ktorý odstraňuje našu nespravodlivosť, svojou obeťou nás zmieruje s Pánom Bohom a je naším pokojom a radosťou. Bez Neho strácame Božie kráľovstvo. Preto dnes, v deň Reformácie, dvojnásobne platí: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ (Mt 6,33). Majme k tomu odvahu napriek (možno) skromnejšiemu stolu, či (možno) skromnejšiemu postaveniu. Ide o večnosť.