Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2000

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im a nedráždite ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 02. novembra 2000

Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce.

Register to read more...

Piatok, 03. novembra 2000

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Register to read more...

Sobota, 04. novembra 2000

Kto pohŕda blížnym, hreší, kto však má súcit s biednymi, je blahoslavený.

Register to read more...

Nedeľa, 05. novembra 2000

Chváľte Boha pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

Pondelok, 06. novembra 2000

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru.

Register to read more...

Utorok, 07. novembra 2000

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec.

Register to read more...

Streda, 08. novembra 2000

A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 09. novembra 2000

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Register to read more...

Piatok, 10. novembra 2000

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu a niet iného.

Register to read more...

KALENDÁR