Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2000

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im a nedráždite ma výtvorom svojich rúk.

Čítať ďalej: Streda, 01. novembra 2000

Štvrtok, 02. novembra 2000

Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. novembra 2000

Piatok, 03. novembra 2000

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Čítať ďalej: Piatok, 03. novembra 2000

Sobota, 04. novembra 2000

Kto pohŕda blížnym, hreší, kto však má súcit s biednymi, je blahoslavený.

Čítať ďalej: Sobota, 04. novembra 2000

Nedeľa, 05. novembra 2000

Chváľte Boha pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. novembra 2000

Pondelok, 06. novembra 2000

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. novembra 2000

Utorok, 07. novembra 2000

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec.

Čítať ďalej: Utorok, 07. novembra 2000

Streda, 08. novembra 2000

A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Streda, 08. novembra 2000

Štvrtok, 09. novembra 2000

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. novembra 2000

Piatok, 10. novembra 2000

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu a niet iného.

Čítať ďalej: Piatok, 10. novembra 2000