Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. novembra 2000

Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Hovorí sa o chudobnom obuvníkovi, ktorý si pri práci i v čase voľna veselo pospevoval. Oproti nemu býval bohatý muž, ktorý pre starosti nevedel ani spávať, nieto ešte aj spievať. Tento raz vzal svoj majetok a daroval ho obuvníkovi. Po týždni obuvník prestal spievať. Začal sa o svoj majetok báť. Stále myslel len na peniaze a na to, aby mu ich nik neukradol. Strach o majetok mu zobral chuť do spevu, ale aj spánok. Preto sa majetku vzdal a vrátil ho boháčovi. Bezstarostná radosť a spev sa mu vrátili. - Filmy, časopisy, bohatá ponuka rôzneho tovaru pomohli vytvoriť zdanie, že človek má cenu len vtedy, keď je mladý, krásny, zdravý, silný a bohatý. Zlá ekonomická situácia a túžba po aspoň malom zabezpečení, nás núti veľa premýšlať o získaní nejakého majetku. Potiaľto je to v poriadku. Ale pozor na srdce! Pán Boh si ho vypýtal (Prísl 23,26), On si ho vyčistil (Ž 51,12; Mt 12,43nn), On si v ňom urobil chrám (Ef 2,21n). Skontrolujme, komu patrí naše srdce. Nepoškvrňujme svoje srdce láskou k inému bohu – mamonu. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia“ (Mt 5,8).