Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. novembra 2000

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. „Pán farár, len aby sme to zdravie mali! To je najdôležitejšie!“ - povedal mi nejeden člen nášho zboru. Nemyslím si, že zdravie je najdôležitejšie. Zdraví ľudia majú tisíc žiadostí, ktoré sú zdrojom nepokoja, rozdelenia, až nenávisti či vojen. Žiaľ, žijeme mimo raja. A tu sa rodia mnohí Kainovia, ktorí sa presadzujú v každom čase a za každú cenu. Nedrieme Kain aj v našom podvedomí? - Žalmista ospieval bratskú lásku (Ž 133). Ona existuje aj dnes, hoci jej máme ako šafránu. Apoštol Pavel napísal Hymnu lásky (1Kor 13). Ján je známy ako apoštol lásky. Prví kresťania na seba upozorňovali práve vzájomnou láskou. Je to možné dnes? - Áno, je možné i dnes rozdávať lásku. Boh je láska. A „My milujeme, lebo On prv miloval nás“ (1J 4,19). Nenávisť v našom srdci na nás prezrádza, že sme prijali málo Božej lásky. Nie žeby nás Pán Boh málo miloval. On nás tak miluje, že nám dal svojho jediného Syna. Chyba je v nás. Otvorme dnes i v nasledujúce dni svoje vnútro, aby nás Pán Boh mohol naplniť svojou láskou. Tak budeme môcť „šíriť vôňu lásky kol´ seba“. Potom aj o nás Pán Ježiš hovoril: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať“ (Mt 5,9)