Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. novembra 2000

Kto pohŕda blížnym, hreší, kto však má súcit s biednymi, je blahoslavený. Čítal som o mužovi, ktorý chcel prakticky prejaviť lásku k ľuďom. Na ulici oslovoval ľudí s prosbou, či ich môže objať. Údajne to zmenilo napätú náladu v autobuse, obchode, atď. Raz tento muž so svojou skupinou prišli do ústavu, kde žili mentálne postihnutí ľudia. Mal objať muža, ktorý sa neprestajne slinil. Chcel ho obísť, ale všetci sa na neho dívali. Premohol sa a muža objal ako svojho brata. Tento muž od radosti prvýkrát v živote prehovoril. - Akí úbohí sme pred Pánom Bohom! Ale On nami nepohrdol. Ani Mu nie sme odporní. Miluje nás a prijíma nás. Pán Ježiš berie na seba našu hanbu a biedu spôsobenú každodenným hriechom. Očisťuje nás a privádza do svojej slávy. - Skúsme sa od dnešného dňa učiť prijímať všetkých našich blížnych. Zvlášť tých, nad ktorými ostatní ohŕňajú nos. Darujme im Božiu lásku.