Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. novembra 2000

Chváľte Boha pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť! Neraz si predstavujem deň sviatočného odpočinku v raji. Pán Boh zostal s ľuďmi od predchádzajúceho večera. Bol s nimi, keď spali a potom celý deň. Veľa sa rozprávali, prechádzali, radovali. Pán Boh sa dal ľuďom poznať a učil ich, čo majú robiť. Boli to šťastné a krásne chvíle. - Aj k nám dnes Pán Boh prichádza. Opäť nám dáva oči, aby sme videli Jeho slávne skutky, videli Jeho veľkosť. Aby sme poznali, že On je stále ten istý – milujúci a obetujúci sa Pán Boh. Už dávno, žiaľ, nie sme v raji. On však prichádza, aby nás naučil všetko, čo potrebujeme k životu v Jeho kráľovstve, najprv tu na zemi a potom aj večne. Zachovávať právo – to znamená prijať Božie odpustenie v obeti Pána Ježiša. Milovať láskavosť, znamená napodobňovať Pána Ježiša. V pokore chodiť so svojím Bohom – znamená vystrieť ruky, aby nás Pán Boh zmocnil a viedol svojím Svätým Duchom. - Prví ľudia si vybrali zle. Nám Pán Boh otvoril dvere, ktoré nik nemôže zatvoriť. Ale tými dverami treba prejsť. Urobme tak dnes.