Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. novembra 2000

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. S Izraelčanmi žili cudzinci, ktorí nepatrili k vyvolenému národu, mali však takisto veľa rovnakých práv, ako ostatný izraelský národ. Myslím si, že Pán Boh chcel tým ukázať, že my všetci sme cudzinci na tejto zemi: „Naša otčina je v nebesiach“ (F 3,20). Tu na svete máme žiť, ale je to život ďaleko od Pána, ako Pavol písal (2K 5,6). Dosť starostí zažijeme, trpíme. Aj Izraelčania raz boli cudzincami v egyptskej krajine, len Pán Boh sám ich vyviedol z domu otroctva, z domu utrpenia do slobody. - Aj ja som cudzinec na Slovensku, lebo pochádzam z Nemecka. Pred asi piatimi rokmi som prišiel sem, aby som pomáhal ako duchovný pastier v cirkvi na Slovensku. Rád som sem prišiel, s radosťou som prijímal vynikajúcu slovenskú pohostinnosť. Cítil som sa naozaj medzi vami ako domorodec. Už som spomenul, že my všetci sme nejakým spôsobom cudzinci na tejto zemi. Častokrát som už zažil krásne spoločenstvá s cudzími bratmi a sestrami vo viere, aj keď sme mali problémy sa dorozumieť – ale len kvôli reči. O reči lásky som zistil: Tej reči lásky rozumejú všetci ľudia na celom svete. Reč lásky môže vyzerať aj takto: Voči cudzím budem pohostinný – s radosťou, aj s úsmevom.