Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. novembra 2000

Pamiatka spravodlivého je požehnaná. Nedávno som cestoval do Michaloviec. Hore na Dargove je postavených niekoľko tankov z druhej svetovej vojny - na pamiatku boja proti nemeckým fašistom. Pamiatka – tanky už nefungujú, sú prázdne, fašistickí a ruskí vojaci už dávno nežijú. Celá pamiatka je len na upozornenie: Dajte pozor, aby sme nemali zase nejaké zbytočné vojny. - Náš text hovorí o úplne inej pamiatke: pamiatka spravodlivého je požehnaná! Ten človek, ktorý je spravodlivý, bude požehnaný nielen v živote, ale aj jeho pamiatka zostane a bude požehnaná. Mám dve dôležité otázky: 1. Kto je spravodlivý? Krátka odpoveď: Nikto z nás. Nikto. Všetci sú nespravodliví, páchajú nespravodlivosť a hrešia proti Bohu. Takže náš verš by bol len teoretický? Našťastie nie! Lebo existuje jeden, jediný spravodlivý, ktorý sa volá Ježiš Kristus. V Ňom máme aj my spravodlivosť, keď Jemu odovzdáme všetky naše viny. Dobrá správa, však? To je evanjelium a platí pre každého človeka – ak chce. 2. Čo znamená požehnanie čiže požehnaná pamiatka? Požehnanie znamená, že Pán Boh je mi blízko, chce mi dať Svoju hojnosť a všetko, čo pre mňa pripravil. Hriech ma oddeľuje od Pána Boha, odpustenie zvíťazí a dáva človeku spasenie, budeme sedieť s Pánom Ježišom na Jeho tróne. Či ste spravodliví – a požehnaní?