Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. novembra 2000

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu a niet iného. Aký je náš najdôležitejší orgán? Srdce? Súhlasím aj ja. Teraz však nerozprávam o orgáne, ktorý nás bolí po infarkte alebo po strese, ale ktorý bolí, keď máme smútok, a ktorý sa teší, keď máme radosť. Uvedom si dnes: Pre veľa ľudí to znamená len pochopiť rozumom. Je to prvý krok. Ale Pán Boh chce viac: On chce mať naše srdce. To je druhý krok. Pripusť si to k srdcu. Či veríme zo srdca, že Pán Boh je ten jediný Boh, ktorý nás tak veľmi miloval, že dal Svojho jediného Syna za nás? Nebeský Otec a Syn Ježiš Kristus boli už od večnosti v spoločenstve jeden jediný Boh. Otec si však vyhodil Svojho Syna zo srdca, aby Ho poslal na zem, aby vykúpil strateného človeka, vás aj mňa, z moci hriechov. On zmieril so sebou všetko skrze Ježiša – taký je náš Boh! Taký je Boh lásky. - Máte radi pokoj, mier? Túžime po ňom všetci. Existuje len jeden malý problém: Človek nevie žiť v pokoji. Všade sú boje, vojny, spory, hádky. Pán Ježiš prišiel, aby nás zmieril s Bohom, aby nám doniesol pokoj, Boží pokoj. Jeden pán mi povedal: Bol som u nás v dedine najhorší pijan a bitkár, strašne zlý človek. Ale odovzdal som svoj život do Božej ruky – a mám pokoj. Už nepijem, už sa nebijem, ale rád chodím do kostola, aby som počúval slovo Božie. To je zmierenie, pokoj, ktorý je možný len v Kristovi. Máš aj Ty ten Boží pokoj?