Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. novembra 2000

Hospodin chrániť ti bude nohy pred osídlom. Keď som bol mladý, veľmi rád som čítal knihy od Karla Maya o Indiánoch. Boli to napínavé chvíle, keď Indiáni kráčali opatrne po špičkách – a čitateľ sa už dozvedel, že tam v lese nepriatelia postavili osídlo, pascu. Aj v našom živote je dosť osídiel postavených satanom. On má len jeden cieľ, a to, aby sme padli, aby sme žili bez Boha. Chce zničiť náš život a používa rozličné možnosti. Problémy, ktoré máme so sebou alebo s inými (tvoje problémy sú príliš veľké pre Boha - rieš si ich sám...), alkohol (ešte trochu môžeš vypiť, alkohol je tvojím najlepším priateľom), pochybnosti (Či Boh naozaj existuje? To je jedno, rob to, čo chceš...), choroba (Boh je veľmi krutý, prečo mám práve ja stále trpieť...) a tak ďalej. Ten „Zlý“ je veľmi zlý. Pán Ježiš nám povedal, že satan je luhár od začiatku a otec lži. Jediný, ktorý nás vie chrániť od klamstva satana je Pán Boh. Keď patríme Bohu, ak sme sa znova narodili s Pánom Ježišom, sme v bezpečí. Boh nás chráni a Zlý sa nás nedotýka. „Vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám!“ (Jk 4,7-8)