Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. novembra 2000

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami. Byť hosťom, je zaiste veľkou cťou. Veď každý hostiteľ s pohostením prináša aj kus seba samého. Je to prejav priateľstva i milosrdenstva zároveň. Keď sme hladní a smädní, túžime po tom, aby nám niekto ponúkol jedlo a pitie. Ako nás poteší chutné jedlo a lahodný nápoj! Chlieb a víno Večere Pánovej, sú tie najlepšie dobroty, ktoré našim hladným a smädným dušiam podáva náš Pán a Majster, Ježiš Kristus. Zachránil nás tak pred záhubou a zničením, keď nám daroval milosť. A Jeho milosť je prehojná. Rozdáva totiž plným priehrštím a každému. Je tvoja duša hladná a smädná? Len choď k Nemu a prijmi dary, čo ti ponúka. Tú milosť, ktorá je nad všetky poklady tohto sveta.