Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. novembra 2000

Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému. „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás“ (1Pt 5,7) – tak nám to na viacerých miestach odporúča Písmo Sväté. Naše dnešné dva texty podávajú dôkazy o tom, že oddávna je to tak. Boh sa stará o svoj ľud. Nie preto, že by sme Jeho starostlivosti boli hodní, ale preto, že On je láska. Túto skutočnosť treba len prijať do svojho života. Kto tak urobí, uvedomí si, že sme len z Božej milosti to, čo sme. On je naša hodnota, len v Ňom má zmysel naša námaha. A len s Ním môže cirkev a tí, čo sú v nej, rásť a formovať sa. K tomuto poznaniu nás dnes vedie a povzbudzuje Duch Svätý. Vzdaj Mu za to česť a chválu.