Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. novembra 2000

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Viera, kresťanstvo, nie je záležitosťou len nedele, Služieb Božích. Tam čerpáme silu. Všetko, celý život je obrazom nášho vzťahu s Bohom. Z každého slova raz vydáme počet, z nášho šafárenia pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. A Boh vie aj o tom, o čom ľudia nevedia. Pridŕžanie sa čohokoľvek iného ako Pána Boha, je zradou nielen našich ideálov. Je zradou vlastného „ja“. Je ublížením vlastnej duši, je okradnutím sa o to najzákladnejšie v živote – o milosť Božiu. Kým sme však v tele, je tu možnosť záchrany – pokánie. Obrátenie sa späť k Bohu. Zameranie sa na Božiu slávu. Takúto zmenu netreba odkladať. Skús to! Pri Večeri Pánovej počujeme tie krásne a povzbudzujúce slová Pána Ježiša: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5,16).