Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. novembra 2000

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse. Pozdvihujeme s radosťou svoje oči na mnohé krásne veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. Krásne je to, čo vyšlo z rúk Stvoriteľa a veľa krásneho vytvoril i človek. Ale určite sa nič nevyrovná kráse kráľa Ježiša, keď Ho uzrú naše oči, keď každý jazyk bude vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán. V nádeji Jeho príchodu žijeme a pracujeme každý deň. Aj dnes je ešte deň, aby sme pracovali. Každý tam, kam ho Pán postavil v službe blížnym. A ruky každého nech sa zložia k modlitbe, aby sme chválili, oslavovali a ďakovali za to, že môžeme tak veľa – modliť sa! A to aj vtedy, ak naše ruky inú prácu nezvládnu. Máme istotu, že aj dnes má Pán všetko vo svojich rukách, tak ako aj vždy mal a nikto nás z Jeho ruky nevytrhne. A potom, keď príde Kráľ, tvoje oči Ho uzrú v Jeho kráse.