Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. novembra 2000

Je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On ma vyslobodí z každého súženia. Akú cenu má dnes ľudský život? Otázka, ktorá nás napadne, keď počujeme alebo čítame správy o vraždách, zabitiach, obetiach vojny, o nenarodených deťoch, ktoré sa stali obeťou interrupcie. Akú cenu má náš život, keď sa často cítime takí zbytoční, bezmocní, zlí a hriešni. A predsa, vzácny je môj život v očiach Hospodinových, vzácny je život i tých zbytočne zabitých a nenarodených detí. Záchrana nášho života má cenu života Božieho Syna – Ježiša. Taký vzácny je život každého z nás. Proti našim pocitom zbytočnosti, proti ľudským činom násilia stojí Božia milosť a Boží čin v diele Pána Ježiša. Preto nik nemá právo svojvoľne siahnuť na svoj, či cudzí život, lebo tak pohŕda cenou, ktorá bola zaň zaplatená, samotným Ježišom Kristom. Vôľou Otca nebeského je aj dnes aj tvoj život a jeho ochrana. Volá ťa, aby si Mu dôveroval a stál na Jeho strane.