Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. novembra 2000

Plesá mi srdce v Hospodinu. Veľa ľudí túži po radosti. Ale o akú radosť ide? Stačí, keď má človek mať dobrú náladu, nezáväzne sa zabávať, byť úplne bezstarostný tak, ako sa o to mnohí pokúšajú na rôznych zábavách a diskotékach? Mali by sme sa usilovať o inú radosť. O radosť, ktorou sa radujeme z každej chvíle svojho života, ktorá sa nepominie vo chvíli ťažkostí a problémov, ktorá zostáva, aj keď navonok možno strácame akúkoľvek istotu. Takáto radosť je však možná len v Bohu, len v Ježišovej blízkosti sa môžeme skutočne radovať, tak ako Zacheus, ktorým všetci pohŕdali pre jeho lakomstvo a povolanie. Raduje sa, lebo vie, že jemu môže pomôcť len Ježiš, len Ježiš ho môže zachrániť z jeho biedy, a tak s radosťou Ježiša prijíma a s radosťou robí aj pokánie.