Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. novembra 2000

Budú mojím vlastníctvom. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Ľudskí otcovia sa rôzne správajú k svojim synom. Ale vo všeobecnosti im chcú len to najlepšie. Často však urobia aj takú chybu, ako otec, ktorý povedal svojmu synovi: „Ak sa staneš kresťanom, nie si viac mojim synom.“ A tak si tento syn mohol vybrať medzi pozemským a nebeským otcom. - Je to veľmi dobré vedieť o možnosti stať sa Božím dieťaťom. Ak sa tak stane, mení sa celý náš vzťah s Bohom. Už nie viac otrok hriechu, nie cudzinec, ale syn a dcéra. A preto s dôverou už pristupujeme k trónu milosti, nie so strachom, ale s vierou, že máme Otca, ktorý ušetrí svoje deti. Ktorý netrestá zbytočne, zo zábavy, ale z lásky, aby nás zdokonalil. A predsa, napriek tomu, sme ako Božie deti ušetrení od mnohých trápení a súžení, lebo sám Boh, ako láskavý Otec bdie nad nami svojou ochrannou rukou.