Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. novembra 2000

Poznaj a viď, jak neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe. Napriek tomu, že nám Boh ponúka možnosť byť Jeho dieťaťom, mať s Ním láskyplné spoločenstvo, človek neraz touto ponukou pohrdne. Opúšťa Hospodina, nerešpektuje Jeho slovo a vôľu, zapiera Ho slovami aj konaním. Nik z nás nie je uchránený pred pokušením zaprieť a opustiť Boha. Následky opustenia sú však vždy neblahé, človek zakúsi mnoho trpkosti a žiaľu, tak ako márnotratný syn a zaplače ako Peter, keď zaprel Pána Ježiša. Biblia je knihou mnohých pádov a odvrátení sa človeka od Pána Boha. Ale je aj knihou návratov, tak ako sa vrátil márnotratný syn či Peter. No mnohí sa nevedia vrátiť, nevedia prijať Božie odpustenie, ako to nedokázal Judáš. Božia milosť je ponúknutá každému, otcovská náruč otvorená všetkým strateným. Vráť sa, rozpomeň sa!