Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. novembra 2000

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Naša ľudská pamäť nie je dokonalá, zabúdame na mnoho vecí a mnohí z nás si už nepamätajú ani to, čo hovorili či konali včera. Sú však veci, na ktoré by sme nemali zabudnúť, ale vždy ich mať na pamäti. Ide hlavne o tie veci, ktoré vykonal Hospodin pre nás. Mali by sme nimi oboznamovať aj svoje deti a vnukov. Pamätať na Pána Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Mnohí z nás používajú bankomaty, ale ak zabudneme číslo svojho konta, je nám bankomat zbytočný, k peniazom sa nedostaneme. Majme sa na pozore, lebo kto zabúda na Pána Ježiša, kto zabúda na Jeho utrpenie a smrť, kto zabúda na Jeho druhý príchod, tak toho táto zábudlivosť bude stáť večný život.