Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. novembra 2000

Z príbytkov svojich zvlažuješ vrchy, ovocím diela tvojho sýti sa zem. Keď čítam dnešný text, myslím na 1. článok všeobecnej viery kresťanskej. Ako konfirmand som ho vedel, ale mu nerozumel. Za dlhé roky chodenia s Bohom ako Stvoriteľom, som si overil ich pravdivosť. Žil som rovnako vo vyprahlých obdobiach života i v dostatku duchovne i hmotne, ale nakoniec Boh vždy v pravom čase dal vlahu. Dosvedčujem, že sýtosť zeme je Jeho dielom. Navzdory vlastným chybám, ktoré vyvolali púšť i spúšť, v životných úskaliach a strádaniach, On bol, je a zostane Ten, čo zo svojich príbytkov zasahuje. Aj za to všetko som povinný Jemu ďakovať, Jeho chváliť a Jemu byť poslušný. A do posledného dychu tak robiť chcem.