Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. novembra 2000

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Ničím iným sme nerozhnevali svojho Boha a neubližovali sme Mu tak, ako svojimi nedodržanými sľubmi. Keby nebol vstúpil Kristus do dejín so svojou zmierujúcou a odpúšťajúcou mocou, obeťou na kríži, ktorá je hromozvodom hnevu Božieho – ako píše Wolfgang Dyck – už len za nedodržané sľuby by sme museli byť odsúdení. Saltus ad crucem (skok ku krížu – skok viery) a Ukrižovaný sám dáva odpustenie a tým aj silu svedčiť o Jeho láske s neuveriteľnou transformáciou, ktorá oprávňuje pristúpiť k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu a „k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu“, v ktorom je iste nemálo aj omilostených vierolomníkov sľubov. Lebo máme takého Sudcu, ktorý je zároveň naším advokátom. Preto: čo sľúbime, plňme - Bohu aj ľuďom.