Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2000

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2000

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2000

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko!

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2000

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2000

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícu pokolení.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2000

Utíš sa pred Hospodinom, vytrvalo ho očakávaj.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2000

Milujte pravdu a pokoj!

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2000

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2000

Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov?

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2000

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom - Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje.

Register to read more...

KALENDÁR