Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2000

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Čítať ďalej: Piatok, 01. decembra 2000

Sobota, 02. decembra 2000

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Čítať ďalej: Sobota, 02. decembra 2000

Nedeľa, 03. decembra 2000

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko!

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. decembra 2000

Pondelok, 04. decembra 2000

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. decembra 2000

Utorok, 05. decembra 2000

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícu pokolení.

Čítať ďalej: Utorok, 05. decembra 2000

Streda, 06. decembra 2000

Utíš sa pred Hospodinom, vytrvalo ho očakávaj.

Čítať ďalej: Streda, 06. decembra 2000

Štvrtok, 07. decembra 2000

Milujte pravdu a pokoj!

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. decembra 2000

Piatok, 08. decembra 2000

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Čítať ďalej: Piatok, 08. decembra 2000

Sobota, 09. decembra 2000

Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov?

Čítať ďalej: Sobota, 09. decembra 2000

Nedeľa, 10. decembra 2000

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom - Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. decembra 2000