Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. decembra 2000

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Kto pozná históriu Jeremiášovho pozvania do služby, vie, ako sa on tomuto povereniu bránil. Navzdory tomu dostáva posolstvo: „Hovor všetko“! Apoštol Pavel už akoby skúsenejší to mal „ľahšie“, keď sa rozhodol „nevedieť nič iné okrem Ježiša Krista...“. Obe tieto rozhodnutia predpokladajú a aj vzbudzujú následné nadšenie. V zápale veci chceme povedať všetko a máme „nevedieť nič iné, okrem...“ A v tom je úžas, vzácna vec. - Prebudenia bývajú ovocím Bohom zapálených nadšencov. Anselm Grün vo svojej vzácnej knihe „50 anjelov pre rok“ má krásnu kapitolu o potrebe anjela nadšenia, vyslovuje to ako želanie – súčasným Jeremiášom a Pavlom – „Želám Ti, aby ťa anjel nadšenia urobil schopným nadchnúť sa, aby si uchopil idey, projekty, ktoré obživia teba a cez teba iných.“ Je dosť tých, čo vedia temer charizmaticky oduševniť, ale ešte viac je tých, ktorí by potrebovali aj anjela vernosti. Anselm Grün píše aj o takom. A tak si myslím, že ak sa s Lutherom modlíme za svojho anjela strážneho (ES str. 645), potrebovali by sme hneď dvoch: S anjelom nadšenia aj anjela vernosti.