Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. decembra 2000

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko! Počúvaj, srdce moje, Boh už začal sláviť svoj advent vo svete, ale aj v tebe. Tíško a mäkko, tak že sa to dá aj prepočuť, zobral svet a jeho čas na svoje srdce. Áno, svoj vlastný nepochopiteľný život ponoril do tejto doby. Srdce moje, ty si si už radosť adventu zvolilo. Preto ti vravím navzdory tvojej vlastnej neistote: toto je advent veľkého Boha. Keď to ty, veriac a milujúc, povieš, do onoho „teraz“ vstupuje svätou sa stávajúca minulosť tohto života i budúcnosti, ktorá je večná a bez hraníc. Lebo do srdca vstupuje Ten, ktorý sám je Adventom, je to tá už ohlásená budúcnosť bez hraníc, Pán, ktorý v čase tela už bol prišiel, aby tento čas zachránil._x000D_ (Adventná modlitba Karola Rahnera z „Das grosse Kirchenjahr“)